Anglický Inštitút strategického riadenia rizík je ďalším z klientov v oblasti, ktorá má veľmi svojské zamierenie k cieľovej skupine.

S dizajnom a programovaním ich webe sme si však poradili spoločne s propagačnými materiálmi a to tak, že David Rubens z ISRM napísal: „Odkedy sme začali pracovať s Lubom, Majklom a ich tímom, stali sa nedeliteľnou súčasťou nášho tímu. Majú intuitívne pochopenie toho čo chceme dosiahnuť, a nikdy v ich riešeniach nechýba „wow faktor“ za ktorý iné firmy účtujú majetok – ale nikdy to skutočne nedodajú. Do pol roka od nášho spustenia sme získali globálne ocenenie a to by sa nestalo bez dopadu, ktorý mal tento tím na každý aspekt nášho brandingu a marketingu.“